מטבח לבן

  • אריחים מאויירים3 הכניסה לבית והמטבח.
  • שידרוג מטבח פורמאייקה לבן